X0054-013-5208-00 Ngày 29/03/2019 Agribank Chi nhánh Buôn Hồ thông báo Xử lý tài sản QSD của bà Trương Thị Đào, thường trú tại Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

- Căn cứ văn bản 8298/NHNo-HSX ngày 08/12/2014 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Hướng dẫn một số vấn đề xử lý TSĐB cấp tín dụng trong hệ thống Agribank;

- Căn cứ vào thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5208LAV200902626 ngày 25/01/2011 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Buôn Hồ và bà Trương Thị Đào;

- Căn cứ Hợp đồng đảm bảo số Q04/01/10 ngày 20/01/2010 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Buôn Hồ và bà Trương Thị Đào; ông Trần Kim Chung;

- Agribank Chi nhánh Buôn Hồ, thông báo tới các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan về việc chúng tôi quyết xử lý tài sản đã được đảm bảo vay vốn tại ngân hàng để thu hồi nợ vay.

1. Chủ sở hữu tài sản thu giữ

1.1 Chủ sở hữu thứ nhất

- Họ và tên: Trương Thị Đào.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 01/01/1972.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240448889. Ngày cấp: 16/05/2004. Nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Người bảo lãnh bằng tài sản.

1.2 Chủ sở hữu thứ hai

- Họ và tên: Trần Kim Chung.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1967.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240276335. Ngày cấp: 10/03/2004. Nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Người bảo lãnh bằng tài sản.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Chồng.

2. Người đứng tên vay

- Tên khách hàng vay: Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Chung Đào.

- Trụ sở: 201 Trần Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 6000454572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấp lần đầu ngày 12/12/2005.

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Thị Đào - Chức vụ: Chủ doanh nghiệp.

- Chứng minh nhân dân số: 240448889 do Công an tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 16/05/2004.

- Hộ khẩu thường trú tại: Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Nhận bảo lãnh của chủ sở hữu tài sản.

3. Lý do xử lý tài sản đảm bảo: Bảo lãnh cho khoản vay vi phạm cam kết thời hạn trả nợ gốc, lãi.

4. Tài sản trên đã ký kết Hợp đồng thế chấp Q04/01/10 ngày 20/01/2010 để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng chúng tôi có dư nợ đến ngày 5,221,339,167 đồng là:

- Dư nợ gốc: 5,221,339,167 đồng

- Tiền lãi: 16,540,000,000 đồng

5. Chi tiết tài sản xử lý

5.1 Tài sản thứ nhất

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 294425 do UBND huyện Krông Buk cấp ngày 31/07/2008, thửa đất số: 247, tờ bản đồ số: 7.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

5.2 Tài sản thứ hai

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 294424 do UBND huyện Krông Buk cấp ngày 31/07/2008, thửa đất số: 252, tờ bản đồ số: 07.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

5.3 Tài sản thứ ba

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 255947 do UBND huyện Krông Buk cấp ngày 17/04/2008, thửa đất số: 246, tờ bản đồ số: 7.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

5.4 Tài sản thứ bốn

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 194525 do UBND TX Buôn Hồ cấp ngày 19/01/2010, thửa đất số: 187, tờ bản đồ số: 7.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

5.5 Tài sản thứ năm

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 194526 do UBND TX Buôn Hồ cấp ngày 19/01/2010, thửa đất số: 384, tờ bản đồ số: 7.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

5.6 Tài sản thứ sáu

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 194527 do UBND TX Buôn Hồ cấp ngày 19/01/2010, thửa đất số: 383, tờ bản đồ số: 7.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

5.7 Tài sản thứ bảy

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 194298 do UBND TX Buôn Hồ cấp ngày 19/01/2010, thửa đất số: 385, tờ bản đồ số: 7.

- Địa điểm tài sản: , Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

6. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm: Bán đấu giá tài sản

7. Thời điểm xử lý tài sản bảo đảm: Từ ngày 29/03/2019 cho đến khi xử lý xong tài sản bảo đảm

8. Thời hạn và địa điểm chuyển giao tài sản bảo đảm: Tháng 3/2019 tại Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Chúng tôi thông báo tới các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được biết và có trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận

- Như mục 1, mục 2, mục 3;

- UBND Phường An Lạc.

Các tin khác

 • X0070-001-5219-01 Ngày 28/05/2019

  Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD đất thổ cư của ông Phan Xuân Nguyện, thường trú tại Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

 • X0069-009-5201-00 Ngày 05/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của bà Nguyễn Nguyệt Nga, thường trú tại 04-06 Cao Đạt, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0068-008-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD đất thổ cư của bà Hoàng Thị Vượng, thường trú tại 59 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, Tp BMT

 • X0067-007-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của bà Bùi Thị Mai, thường trú tại 328 Nguyễn Văn Cừ, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0066-006-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của ông Mai Huyễn, thường trú tại 244/12 Nguyễn Tất Thành, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk