X0055-002-5224-00 Ngày 29/03/2019 Agribank Chi nhánh Ea Ral thông báo Xử lý tài sản QSD của bà Tạ Thị Mai, thường trú tại Thôn 9, Xã Ea Khal

- Căn cứ văn bản 8298/NHNo-HSX ngày 08/12/2014 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Hướng dẫn một số vấn đề xử lý TSĐB cấp tín dụng trong hệ thống Agribank;

- Căn cứ vào thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5224LAV201600522 ngày 04/03/2016 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Ea Ral và bà Tạ Thị Mai;

- Căn cứ Hợp đồng đảm bảo số TC 98/HĐTC ngày 27/12/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Ea Ral và bà Tạ Thị Mai;

- Agribank Chi nhánh Ea Ral, thông báo tới các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan về việc chúng tôi quyết xử lý tài sản đã được đảm bảo vay vốn tại ngân hàng để thu hồi nợ vay.

1. Chủ sở hữu tài sản thu giữ

- Họ và tên: Tạ Thị Mai.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1975.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241137390. Ngày cấp: 29/11/2006. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 9, Xã Ea Khal.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

2. Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến tài sản thu giữ

- Họ và tên: Phan Quốc Thiện.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1966.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241517075. Ngày cấp: 14/03/2012. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 9, Xã Ea Khal.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Chồng.

3. Người đứng tên vay

- Họ và tên: Tạ Thị Mai.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1975.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241137390. Ngày cấp: 29/11/2006. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 9, Xã Ea Khal.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

4. Lý do xử lý tài sản đảm bảo: Vi phạm cam kết thời hạn trả nợ gốc, lãi.

5. Tài sản trên đã ký kết Hợp đồng thế chấp TC 98/HĐTC ngày 27/12/2013 để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng chúng tôi có dư nợ đến ngày 271,832,000 là:

- Dư nợ gốc: 190,057,000

- Tiền lãi: 81,775,000

6. Chi tiết tài sản xử lý

6.1 Tài sản thứ nhất

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 528923 do UBND Huyện Ea H'Leo cấp ngày 09/12/2009, thửa đất số: 18, tờ bản đồ số: 79.

- Địa điểm tài sản: , Xã Ea Khăl, Huyện Ea HLeo, Đăk Lăk.

- Chất lượng: Còn nguyên trạng.

- Số lượng: Tiêu 400 trụ.

6.2 Tài sản thứ hai

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 528923 do UBND Huyện Ea H'Leo cấp ngày 09/12/2009, thửa đất số: 99, tờ bản đồ số: 79.

- Địa điểm tài sản: , Xã Ea Khăl, Huyện Ea HLeo, Đăk Lăk.

- Chất lượng: Còn nguyên trạng.

- Số lượng: 1,000 cây cà phê.

7. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm: Thu hồi tài sản bảo đảm để xử lý

8. Thời điểm xử lý tài sản bảo đảm: 29/04/2019

9. Thời hạn và địa điểm chuyển giao tài sản bảo đảm: Từ ngày 29/04/2019 đến khi thực hiện xong

Chúng tôi thông báo tới các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được biết và có trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận

- Như mục 1, mục 2, mục 3;

- UBND Xã Ea Khal.

Các tin khác

 • X0070-001-5219-01 Ngày 28/05/2019

  Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD đất thổ cư của ông Phan Xuân Nguyện, thường trú tại Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

 • X0069-009-5201-00 Ngày 05/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của bà Nguyễn Nguyệt Nga, thường trú tại 04-06 Cao Đạt, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0068-008-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD đất thổ cư của bà Hoàng Thị Vượng, thường trú tại 59 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, Tp BMT

 • X0067-007-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của bà Bùi Thị Mai, thường trú tại 328 Nguyễn Văn Cừ, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0066-006-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của ông Mai Huyễn, thường trú tại 244/12 Nguyễn Tất Thành, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk