THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NĂM 2018

Cập nhật lúc: 18:00 23/08/2018

Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo tuyển cộng tác viên năm 2018 như sau:

I. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn, số lượng và hình thức

1. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn

Ứng viên dự tuyển cộng tác viên là người Việt Nam đủ 18 tuổi đến 30 tuổi (tính đến 31/7/2018); Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu công việc, không bị dị tật;

Ứng viên là Sinh viên năm thứ 4 (dự kiến tốt nghiệp loại khá hoặc điểm bình quân kết quả học tập từ 2,5/ hệ 4 và 7,0/ hệ 10 trở lên) hoặc ứng viên mới tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc hệ đào tạo chính quy, dài hạn tập trung, các khối ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế, Kinh tế quốc tế... 

2. Số lượng tuyển: 10 cộng tác viên.

3. Hình thức tuyển cộng tác viên

Sơ tuyển (phỏng vấn) đối với ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn cộng tác viên.

II. Địa điểm làm việc, nội dung công việc, thời gian làm việc và chính sách đối với cộng tác viên

1. Địa điểm làm việc

Tại các chi nhánh trong hệ thống Agribank Bắc Đăk Lăk.

2. Nội dung công việc

Hỗ trợ thực hiện kiểm kê công cụ, dụng cụ; Sao kê, rà soát, đối chiếu, xác định công nợ phải thu, phải trả (tiền gửi, tiền vay); Sắp xếp, rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin người lao động; Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo tại đơn vị.

3. Thời gian làm việc

Toàn thời gian hoặc bán thời gian, từ 03 tháng đến 07 tháng (dự kiến bắt đầu từ 01/11/2018), tùy thuộc vào thỏa thuận và bố trí sắp xếp của đơn vị và cộng tác viên.

Xem xét ưu tiên tuyển dụng đối với các cộng tác viên có kết quả công việc tốt.

4. Chi hỗ trợ tài chính

Tiền thù lao: Theo hợp đồng cộng tác viên đã ký kết, nhưng không quá mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước tại thời điểm chi trả tiền thù lao

Hỗ trợ chi phí đi lại (bao gồm công tác phí, tiền gửi xe, xăng xe và khấu hao xe) khi cộng tác viên đi hỗ trợ đối chiếu khách hàng tiền gửi, tiền vay:

- Tối đa bằng mức khoán công tác phí theo tháng đối với cán bộ tín dụng được quy định trong hệ thống Agribank;

- Thanh toán thực tế theo tỷ lệ số ngày cộng tác viên đi đối chiếu ngoài trụ sở ngân hàng, cụ thể:

Mức hỗ trợ chi phí đi lại = Mức khoán công tác phí theo tháng được chi tối đa + Số ngày công thực tế cộng tác viên đi đối chiếu ngoài trụ sở ngân hàng/số ngày công tiêu chuẩn của tháng

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, sơ tuyển

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2018 tại Hội sở Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk, địa chỉ: 37 Phan Bội Châu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; Điện thoại liên hệ: (0262) 395 3678.

2. Thời gian, địa điểm sơ tuyển

- Thời gian dự kiến sơ tuyển: ngày 17/10/2018;

- Địa điểm sơ tuyển: Hội sở Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk, địa chỉ: 37 Phan Bội Châu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

3. Hồ sơ dự tuyển

Sơ yếu lý lịch; Đơn đăng ký dự tuyển cộng tác viên; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm; Giấy khám sức khỏe; Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

Agribank Bắc Đăk Lăk sẽ xem xét từng hồ sơ ứng viên và thông báo danh sách ứng viên tham gia sơ tuyển, thông tin kết quả trúng tuyển trên hệ thống website của Agribank Bắc Đăk Lăk tại địa chỉ: www.bacdaklak.com.vn.

Phòng Dịch vụ và Marketing