• Đặt làm trang chủ

Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019

Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk thông báo thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019, cụ thể như sau:

Thông báo mới về thời gian nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019

Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019, cụ thể như sau:

AGRIBANK BẮC ĐĂK LĂK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ văn bản số 1059/NHNoBDL-TH, Agribank Bắc Đăk Lăk thực hiện tuyển dụng lao động năm 2019 làm việc tại nhiều vị trí như sau:

Agribank Bắc Đăk Lăk tuyển dụng lao động năm 2018

Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo tuyển dụng lao động cho các vị trí: Tín dụng (08 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (02 chỉ tiêu) với hình thức thi tuyển tập trung của Agribank.

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NĂM 2018

Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo tuyển cộng tác viên năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG BỔ SUNG ĐỢT II NĂM 2017 BẰNG HÌNH THỨC THI TUYỂN

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (Agribank Bắc Đăk Lăk) tuyển dụng lao động làm việc tại các vị trí sau: Tín dụng, Kế toán, Dịch vụ Marketing, Công nghệ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG BỔ SUNG ĐỢT I NĂM 2017 BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (Agribank Bắc Đăk Lăk) xét tuyển lao động làm việc tại các vị trí sau: Tín dụng, Kế toán, Dịch vụ Marketing, Pháp chế,...

THƯ VIỆN ẢNH
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Tên Mua Chuyển khoản Bán
USD 23,140.00 23,150.00 23,250.00
EUR 25,784.00 25,898.00 26,149.00
GBP 30,153.00 30,335.00 30,575.00
HKD 2,871.00 2,883.00 2,923.00
CHF 22,768.00 22,860.00 23,059.00
JPY 206.73 217.60 220.20
AUD 17,095.00 17,164.00 17,323.00
SGD 16,855.00 16,923.00 17,064.00
THB 693.00 696.00 727.00
CAD 17,178.00 17,257.00 17,422.00
NZD _ 15,682.00 15,887.00

Tỷ giá cập nhật ngày 14/09/2019

LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượng truy cập

Người dùng đang online: 314

Tổng số lượt truy cập: 8106704