Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk tăng cường đầu tư vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật lúc: 21:04 18/03/2018

Với vai trò chủ đạo trong đầu tư tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, nguồn vốn của Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk đã giúp nhân dân huyện Cư Mgar đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk hoạt động đầu tư chủ yếu tại các địa bàn xã Ea Kpam, xã Ea Tar, xã Ea Kuêh và một số địa bàn đầu tư tín dụng chung với Agribank huyện Cư Mgar - Bắc Đăk Lăk. Bên cạnh đội ngũ cán bộ nhân viên với 12 người đều có trình độ chuyên môn và tin học cao, nhiệt huyết và yêu nghề, đặc biệt, tháng 02-2018, chi nhánh chuyển về trụ sở mới khánh thành và đi vào hoạt động, khang trang và hiện đại hơn, qua đó đáp ứng được môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên cũng như phục vụ khách hàng ngày càng chuẩn mực và hiệu quả, kết quả hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Tập thể CBNV Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk 

Đến 31-12-2017, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk đạt hơn 83 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng tiền gửi dân cư chiếm 99%, tăng trưởng 17% so với cuối năm 2016; tổng dư nợ đạt hơn 314 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cuối năm 2016 với hơn 1.230 khách hàng còn dư nợ. Giám đốc Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Nguồn vốn của ngân hàng đã tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ nông nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương được mở rộng, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa có giá trị cao.

Cơ sở vật chất, trụ sở hoạt động của chi nhánh khang trang và hiện đại 

Với định hướng tập trung cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cùng với đẩy mạnh công tác huy động vốn, Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk thường xuyên nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện phân loại, lựa chọn khách hàng, dự án có hiệu quả để đầu tư, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Nhà nước để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Agribank Ea Kpam - Bắc Đăk Lăk

Để tăng cường đầu tư vốn tín dụng cho tam nông, đơn vị đã chú trọng nhiều mặt như: Mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục vay, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay theo tinh thần Nghị định 55 để ngày càng nhiều đối tượng khách hàng là nông dân tiếp cận được vốn vay của Agribank. Mặt khác, chi nhánh cũng chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hữu Thọ