Agribank chung tay cùng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Lăk đẩy lùi “Tín dụng đen”

Cập nhật lúc: 22:37 18/04/2019

Sáng ngày 18/04/2019, tại địa bàn tỉnh Cư Mgar, Agribank Bắc Đăk Lăk cùng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường các giải pháp tiếp cận tín dụng cho phụ nữ, góp phần đẩy lùi Tín dụng đen”

Trong những năm qua Agribank đã chủ động mở rộng mạng lưới hoạt động, kết hợp cho vay trực tiếp, giải ngân khoản vay tại trụ sở, đến nay việc Agribank triển khai đề án đưa vào hoạt động Điểm giao dịch lưu động, đẩy mạnh cho vay thông qua tổ vay vốn phối hợp với các đoàn thể xã hội ở địa phương như: Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ để tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến các khách hàng trên địa bàn đã đáp ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn.

Đối tượng khách hàng được tiếp cận tín dụng ngày càng mở rộng và đa dạng các ngành nghề như: Cho vay kết cấu hạ tầng Nông thôn; Cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Cho vay cải tạo, tái canh vườn cây cà phê già cỗi; Cho vay mua sắm máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chế biến nông sản, giảm tổn thất sau thu hoạch; Cho vay đầu tư cây, con giống; Cho vay hoạt động dịch vụ trồng trọt như phân bón, thuốc trừ sâu,…Đặc biệt việc phát triển các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng nhà nước, các phương tiện thanh toán đã phát triển mạnh và mở rộng đối tượng, phạm vi như thẻ ATM, máy POS, Internet Banking, E-mobile Banking…đã góp phần vào việc thanh toán và lưu thông hàng hóa tiền tệ trên địa bàn nông thôn.

Agribank Việt Nam nói chung, Agirbank Bắc Đăk Lăk nói riêng đã góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi tín dụng đen.

Tín dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn vẫn là thị trường có nhu cầu về vốn tín dụng rất lớn, nạn cho vay nặng lãi vẫn còn “đất” để hoạt động làm ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội và đời sống của người dân, đòi hỏi Agribank phải cải tiến, đổi mới hình thức, phương pháp tiếp cận để đưa tín dụng và các dịch vụ Ngân hàng hiện đại đến được rộng rãi người dân trên địa bàn.

Nhận thức về trách nhiệm chính trị của mình, Agribank luôn giữ vững vai trò là Ngân hàng chủ đạo trong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân trên địa bàn. Agribank Bắc Đăk Lăk cam kết triển khai thực hiện mạnh mẽ những nội dung sau đây:

Một là, triển khai đồng bộ các chính sách theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, của Agribank đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tập trung đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng phục vụ đời sống.

Hai là, tiếp tục phối với chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân có thể tiếp cận nhanh nhất các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong đó có chương trình tín dụng tiêu dùng đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cấp bách của khách hàng.

Ba là, Rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục vay vốn. Đa dạng hoá các loại sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng như: cho vay qua tổ vay vốn thông qua các tổ chức hội, cho vay hạn mức tín dụng quy mô nhỏ đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và đem lại nhiều tiện ích tới khách hàng.

Bốn là, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của 02 Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng trong thời gian tới với mục tiêu mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Năm là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cấp chính quyền địa phương, các cấp hội, đoàn, các tổ chức, cơ quan trên địa bàn đẩy mạnh công tác thành lập, cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua tổ vay vốn nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm áp lực cho lao động làm công tác tín dụng và giảm chi phí, thời gian đi lại của khách hàng.

Agribank Bắc Đăk Lăk cam kết đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, tiêu dùng đời sống góp phần đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn.

Phòng Dịch vụ & Marketing