T0125-009-5217-00 Ngày 22/03/2019 Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng thông báo Thu giữ tài sản QSD của ông Lê Thanh Bình, thường trú tại .

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ văn bản số 8039/NHNo-PC ngày 29/9/2017 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thu giữ, giải quyết tranh chấp tài sản bảo đảm tại Tòa án theo thủ tục rút gọn và đề nghị hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự;

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5217-LAV-201101402 ngày 06/09/2016 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng và ông Lê Thanh Bình;

- Căn cứ Hợp đồng đảm bảo số H 206/13HĐTC ngày 10/09/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng và ông Lê Thanh Bình;

- Căn cứ thông báo xử lý tài sản số 05 ngày 22/03/2019 của Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng;

- Do các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 05 ngày 22/03/2019 của Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Chủ sở hữu tài sản thu giữ

- Họ và tên: Lê Thanh Bình.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1968.

- Số CMT/Hộ chiếu: 245042937. Ngày cấp: 22/03/2005. Nơi cấp: Đăk Nông.

- Thường trú tại: .

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Là người đứng tên vay.

2. Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến tài sản thu giữ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1978.

- Số CMT/Hộ chiếu: 245042936. Ngày cấp: 22/03/2005. Nơi cấp: Đăk Nông.

- Thường trú tại: Tổ dân phố 2, TT EaTling, Huyện Cưjut, Tỉnh Đăk Nông.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Vợ.

3. Người đứng tên vay

- Họ và tên: Lê Thanh Bình.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1968.

- Số CMT/Hộ chiếu: 245042937. Ngày cấp: 22/03/2005. Nơi cấp: Đăk Nông.

- Thường trú tại: Tổ dân phố 2, TT EaTling, Huyện Cưjut, Tỉnh Đăk Nông.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Là người đứng tên vay.

4. Tài sản đảm bảo bị thu giữ

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 380205 do UBND Huyện Cưjut cấp ngày 19/11/2004, thửa đất số: 415, tờ bản đồ số: 09.

- Thời gian thu giữ tài sản: 22/3/2019.

- Địa điểm thu giữ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn EaTling, Huyện Cư Jut, Đăk Nông.

5. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ

6. Trách nhiệm thực hiện

Yêu cầu các ông, bà là chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có mặt đúng thời gian và địa điểm nói trên để Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện việc thu giữ tài sản.

Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận

- Như mục 1, mục 2, mục 3;

- UBND Thị Trấn EaTling;

- Huyện Cưjut;

Các tin khác

 • T0142-004-5206-00 Ngày 04/06/2019

  Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng thông báo Thu giữ tài sản QSD đất nông nghiệp của ông Hồ Kim Hoàng, thường trú tại khối 8, TT Quảng Phú, huyện CưMgar, Đắk Lắk.

 • T0141-029-5219-01 Ngày 29/05/2019

  Phòng Giao Dịch Tân Hòa - Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo Thu giữ tài sản QSD đất thổ cư của ông Phan Xuân Nguyện, thường trú tại thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

 • T0140-003-5206-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng thông báo Thu giữ tài sản QSD đất nông nghiệp của bà Châu Thị Thúy, thường trú tại tDP2, Thị Trấn Ea Drăng, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk.

 • T0139-002-5206-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng thông báo Thu giữ tài sản QSD đất nông nghiệp của ông Trần Văn Hiếu, thường trú tại thôn 2B, xã Ea HLeo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk.

 • T0138-001-5206-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Nơ Trang Lơng thông báo Thu giữ tài sản QSD đất thổ cư của bà Nguyễn Thị Kim Thảo, thường trú tại thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk.