T0138-001-5206-00 Ngày 01/04/2019 Agribank Chi nhánh Cư Mgar thông báo Thu giữ tài sản QSD của bà Nguyễn Thị Kim Thảo, thường trú tại thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk.

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ văn bản số 8039/NHNo-PC ngày 29/9/2017 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thu giữ, giải quyết tranh chấp tài sản bảo đảm tại Tòa án theo thủ tục rút gọn và đề nghị hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự;

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5206LAV201202917 ngày 07/07/2012 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Cư Mgar và bà Nguyễn Thị Kim Thảo;

- Căn cứ Hợp đồng đảm bảo số 424/09/11 ngày 17/08/2011 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Cư Mgar và bà Nguyễn Thị Kim Thảo;

- Căn cứ thông báo xử lý tài sản số 07 ngày 07/01/2019 của Agribank Chi nhánh Cư Mgar;

- Do các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 07 ngày 07/01/2019 của Agribank Chi nhánh Cư Mgar, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Chủ sở hữu tài sản thu giữ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1976.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240570717. Ngày cấp: 13/07/1996. Nơi cấp: Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

2. Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến tài sản thu giữ

- Họ và tên: Bùi Công Minh.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1969.

- Số CMT/Hộ chiếu: 201166417. Ngày cấp: 22/09/1984. Nơi cấp: Quảng Nam.

- Thường trú tại: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Chồng.

3. Người đứng tên vay

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1976.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240570717. Ngày cấp: 13/07/1996. Nơi cấp: Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

4. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nợ vay ngân hàng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1976.

- Số CMT/Hộ chiếu: 24057071. Ngày cấp: 13/07/1996. Nơi cấp: Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

5. Tài sản đảm bảo bị thu giữ

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH477344 do UBND huyện Cư Mgar cấp ngày 06/02/2006, thửa đất số: 250, tờ bản đồ số: 16.

- Thời gian thu giữ tài sản: Đến khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng.

- Địa điểm thu giữ: Thôn Tiến Cường, xã Quản Tiến, Huyện Cư MGar, Đăk Lăk.

6. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ

7. Trách nhiệm thực hiện

Yêu cầu các ông, bà là chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có mặt đúng thời gian và địa điểm nói trên để Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện việc thu giữ tài sản.

Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận

- Như mục 1, mục 2, mục 3;

- UBND Xã Quảng Tiến;

- huyện Cư Mgar;

- tỉnh Đăk Lăk;

Các tin khác

 • T0142-004-5206-00 Ngày 04/06/2019

  Agribank Chi nhánh Cư Mgar thông báo Thu giữ tài sản QSD đất nông nghiệp của ông Hồ Kim Hoàng, thường trú tại khối 8, TT Quảng Phú, huyện CưMgar, Đắk Lắk.

 • T0141-029-5219-01 Ngày 29/05/2019

  Phòng Giao Dịch Tân Hòa - Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo Thu giữ tài sản QSD đất thổ cư của ông Phan Xuân Nguyện, thường trú tại thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

 • T0140-003-5206-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Cư Mgar thông báo Thu giữ tài sản QSD đất nông nghiệp của bà Châu Thị Thúy, thường trú tại tDP2, Thị Trấn Ea Drăng, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk.

 • T0139-002-5206-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Cư Mgar thông báo Thu giữ tài sản QSD đất nông nghiệp của ông Trần Văn Hiếu, thường trú tại thôn 2B, xã Ea HLeo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk.

 • T0137-022-5220-00 Ngày 29/03/2019

  Agribank Chi nhánh Cư Mgar thông báo Thu giữ tài sản QSD đất thổ cư của ông Bùi Công Chính, thường trú tại thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đăk Lăk.