Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 10 ngàn tỷ đồng năm 2019

Cập nhật lúc: 10:12 24/05/2019

Năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hướng con số lợi nhuận đạt tối thiểu 10 ngàn tỷ đồng.

Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 10 ngàn tỷ đồng năm 2019

Kết thúc năm 2018, đánh dấu chặng đường tròn 30 năm phát triển, Agribank hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,525 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập. Hai năm liền trước đó, năm 2016, lợi nhuận của Agribank đạt 4,212 tỷ đồng, năm 2017 đạt 5,018 tỷ đồng.

Agribank cán mốc tổng tài sản 1.3 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt gần 1.2 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt gần 1 triệu tỷ đồng. Quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1.2 triệu tỷ đồng, trong đó tín dụng đầu tư cho “Tam nông” chiếm 70.5%/tổng dư nợ của Agribank.

Nguồn vốn Agribank chiếm trên 50% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng. Kinh doanh dịch vụ tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt gần 5,400 tỷ đồng, góp phần từng bước dịch chuyển từ mô hình kinh doanh phụ thuộc vào tín dụng sang kinh doanh đa dịch vụ.

Agribank không chỉ đưa nợ xấu nội bảng về mức 1.51%, tăng thu dịch vụ ở mức trên 21%, mà còn giúp Agribank thu hồi được gần 12 nghìn tỷ đồng nợ đã bán và đã xử lý rủi ro, chiếm tỷ lệ 14% tổng dư nợ đã xử lý, con số rất có ý nghĩa làm nên lợi nhuận 2018 của Agribank. Bên cạnh đó, với gần 26 nghìn tỷ đồng đã được trích lập dự phòng rủi ro, Agribank tự tin đủ khả năng mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC và xử lý kịp thời các khoản nợ xấu phát sinh nếu có trong năm 2019.

Song hành với mục tiêu xử lý nợ xấu, Agribank tập trung thoái vốn đầu tư ngoại ngành. Từ năm 2014 đến nay, Agribank đã thoái vốn thành công tại 07 doanh nghiệp, tổng số tiền thu về trên 1,000 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại.

Đối với các công ty con, bên cạnh chủ động triển khai các thủ tục phá sản đối với Công ty cho thuê tài chính II (ALCII), Agribank đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án tái cơ cấu, cũng như quyết liệt chỉ đạo các công ty con nỗ lực khắc phục tình trạng hoạt động kém hiệu quả, và thoái vốn vào thời điểm thích hợp.

Bước vào triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2 cũng là thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa.

Agribank cũng đặt mục tiêu năm 2019 tổng tài sản tăng tối thiểu 10% so với năm 2018, tăng cường nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Agribank nhận thức rằng, nếu quá trình cổ phần hóa thành công, những khó khăn, thách thức sớm được giải quyết, Agribank sẽ tự chủ hơn trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh, cũng như tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hội nhập, tiếp tục làm tròn sứ mệnh vì sự nghiệp phát triển “Tam nông” và có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa đối với nền kinh tế đất nước.

Phòng Dịch vụ & Marketing