Agribank cùng ngành Ngân hàng- doanh nghiệp- doanh nhân đồng hành phát triển đất nước

Cập nhật lúc: 07:45 07/05/2019

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng VI khởi xướng năm 1986, đến nay, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, diện mạo đất nước giờ đây có nhiều đổi thay, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tích cực hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển

Hiện nay, cộng đồng DN, doanh nhân đang thực sự trở thành lực lượng quan trọng cùng cả nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong hành trình đó, Agribank cùng ngành Ngân hàng tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế được mở rộng vay vốn, sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ tích cực cho DN, người dân trong SXKD.

Những năm qua, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, khu vực tư nhân đã không ngừng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Nghị quyết số 10-NQ/TW xác định, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, NHNN đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế được mở rộng vay vốn theo năng lực tài chính, kinh doanh, đồng thời mở rộng kênh cấp vốn tín dụng khác (bảo lãnh, thuê tài chính...) của tổ chức tín dụng cho nền kinh tế; chủ động, linh hoạt điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo thanh khoản cho TCTD, duy trì mặt bằng lãi suất thị trường ổn định nhằm cân đối vốn kịp thời hỗ trợ SXKD của DN, người dân,

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các TCTD cân đối năng lực tài chính, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý, phù hợp với mức độ rủi ro khoản vay; chia sẻ khó khăn với khách hàng; cải cách TTHC trong hoạt động cấp tín dụng để tạo điều kiện cho DN, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng. Cụ thể, ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có DN tư nhân; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay trên cơ sở đánh giá các biện pháp khắc phục khó khăn trong SXKD và khả năng trả nợ của khách hàng vay; cải cách quy trình và TTHC trong cho vay nhằm giảm bớt phiền hà cho khách hàng trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về cấp tín dụng.

Việc NHNN triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên đã góp phần đưa tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ (tỉ trọng tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng từ 21,6% năm 2016 lên 24,8% trong năm 2018 và 25,2% tháng 3/2019...); tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát ở mức hợp lý; qua đó khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ tích cực cho DN, người dân trong SXKD.

Các DN, khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ SXKD, có năng lực tài chính tốt, dự án, phương án SXKD hiệu quả, khả thi đã tiếp cận được vốn tín dụng dễ dàng với lãi suất hợp lý. Nhờ đó, hệ thống TCTD đã thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư, chuyển hóa các nguồn vốn huy động nhỏ, lẻ, ngắn hạn thành các nguồn vốn cho vay trung, dài hạn đối với nền kinh tế…

Là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, qua 31 năm phát triển gắn với sứ mệnh “tam nông”, Agribank luôn giữ vai trò chủ lực trong cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thành công sự nghiệp phát triển “tam nông”. Agribank đi đầu trong thực hiện các chính sách tín dụng quan trọng (hiện đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững). Nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 50% thị phần cung ứng vốn tín dụng cho lĩnh vực này của Việt Nam. Bên cạnh đó, Agribank đang cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch thanh toán của người dân, DN.

Sự phát triển lớn mạnh của Agribank ngày hôm nay gắn liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của cộng đồng DN, doanh nhân trên cả nước qua mọi thời kỳ. Cộng đồng DN, doanh nhân luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng trong mục tiêu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; tham gia giải quyết việc làm, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, trực tiếp tạo nên động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế đất nước.

Agribank cùng ngành Ngân hàng luôn luôn xem trọng lợi ích của DN, vì DN phát triển thì ngân hàng mới phát triển. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho DN phục hồi trong giai đoạn khó khăn và yên tâm đầu tư mở rộng SXKD, Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, tiên phong triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng DN, doanh nhân, hộ sản xuất và cá nhân...

Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, mỗi năm bằng tài chính của Ngân hàng, Agribank vẫn dành hàng trăm ngàn tỉ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng khách hàng, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển SXKD. Sự đồng hành, hợp tác, gắn kết giữa Agribank, ngành Ngân hàng và cộng đồng DN, doanh nhân đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành nên các thương hiệu quốc gia, khẳng định sức mạnh và giá trị Việt trên trường quốc tế.

Tăng cường liên kết cùng phát triển

Tính đến 30/6/2018, cả nước có 670.903 DN đang hoạt động, tỉ lệ đầu tư của khu vực tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng gia tăng. Xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như khơi thông nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; nâng cao chất lượng tín dụng, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN tăng khả năng tiếp cận tín dụng.

Từ thực tiễn triển khai, Agribank nhận thức rất rõ, việc tăng cường liên kết giữa các thành phần kinh tế sẽ nhân lên sức mạnh của cả nền kinh tế nói chung. Điều này rất cần thiết, khi nền nông nghiệp Việt Nam vẫn còn tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún, làm theo kiểu truyền thống… Do vậy, thời gian tới, Agribank quyết tâm cùng ngành Ngân hàng thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN tăng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

Từ đó, góp phần hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ cộng đồng DN, doanh nhân phát triển và trở thành động lực phát triển đất nước, cùng nhau xây dựng hệ sinh thái lành mạnh- mà ở đó tất cả các thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng, kết nối và hỗ trợ nhau, đem lại sự thịnh vượng và phát triển kinh tế chung cho Việt Nam.

Phòng Dịch vụ & Marketing