K0036-002-5219 ngày 21/3/2019

Cập nhật lúc: 18:25 21/03/2019

Hội sở - Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk thông báo khởi kiện Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vinh Lộc; địa chỉ trụ sở: Số 125 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

1. Người bị kiện - Bên vay vốn

Tên khách hàng vay: Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vinh Lộc.

Địa chỉ trụ sở: Số 125 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000900097 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 03/6/2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12/11/2010.

Người đại diện theo pháp luật: ông Võ Văn Vinh - Chức vụ: Giám đốc.

CMND số 240502203, ngày cấp 25/5/2009, nơi cấp: Đắk Lắk.

Hộ khẩu thường trú: Số 93/3 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

2. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm nợ vay bị kiện

2.1 Chủ sở hữu thứ nhất

Ông/bà: Trần Minh Nguyệt.

CMND số: 241498446, ngày cấp:  24/6/2011, nơi cấp: Đắk Lắk.

Hộ khẩu thường trú: Số 93/3 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Quan hệ với bên vay vốn: Là bên thứ ba, thế chấp tài sản để bảo đảm tiền vay cho bên vay vốn.

Quan hệ với chủ sở hữu thứ hai: Vợ - đồng sở hữu tài

Quan hệ với chủ sở hữu thứ ba: Con dâu.

2.2 Chủ sở hữu thứ hai

Ông/bà: Võ Văn Vinh.

CMND số 240502203, ngày cấp 25/5/2009, nơi cấp: Đắk Lắk.

Hộ khẩu thường trú: Số 93/3 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Quan hệ với bên vay vốn: Là bên thứ ba, thế chấp tài sản để bảo đảm tiền vay cho bên vay vốn.

Quan hệ với chủ sở hữu thứ nhất: Chồng - đồng sỡ hữu tài sản

Quan hệ với chủ sở hữu thứ ba: Con ruột

2.3 Chủ sở hữu thứ ba

Ông/bà: Nguyễn Thị Bảy.

CMND số 240082925, ngày cấp 14/5/2011, nơi cấp: Đắk Lắk.

Hộ khẩu thường trú: TDP 5, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Quan hệ với bên vay vốn: Là bên thứ ba, thế chấp tài sản để bảo đảm tiền vay cho bên vay vốn.

Quan hệ với chủ sở hữu thứ nhất: Mẹ chồng

Quan hệ với chủ sở hữu thứ hai: Mẹ ruột

3. Thông tin về tài sản bảo đảm

3.1 Tài sản thứ nhất 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 505304 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 27/03/2012, thay đổi chủ sở hữu/ sử dụng ngày 27/06/2012, cụ thể: Thửa đất số: 810; Tờ bản đồ số: 07; Địa chỉ thửa đất: phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Diện tích: 150 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 150 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 40 m2; đất trồng cây lâu năm 110 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 150 m2.

3.2 Tài sản thứ hai 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số số BA 016419 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 04/08/2010, cụ thể: Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 08; Địa chỉ thửa đất: phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Diện tích: 3.632 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 3.632 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

4. Lý do khởi kiện đòi nợ

Bên vay vốn không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay với số tiền nợ gốc đã quá hạn là 2.500.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) và nợ lãi (trong hạn, quá hạn) phát sinh tương ứng với dư nợ gốc và mức lãi suất tiền vay đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5219LAV201200345 ký kết ngày 28 tháng 06 năm 2012;

Chủ sở hữu tài sản, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo phạm vi bảo đảm đã thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm tiền vay số 92806/12TC ký kết ngày 28 tháng 6 năm 2012 và Hợp đồng bảo đảm tiền vay số 928061/12TC ký kết ngày 28 tháng 6 năm 2012; không giao tài sản cho ngân hàng thu giữ, xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ xấu.