K0034-003-5220 Ngày 24/4/2018

Cập nhật lúc: 15:12 24/04/2018

Agribank Chi nhánh Tân Lập - Bắc Đăk Lăk thông báo khởi kiện ông, bà Trần Văn Phước và Nguyễn Thị Kim Phượng; Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

1. Người bị kiện - Bên vay vốn

1.1 Người vay vốn thứ nhất

Ông/bà: Trần Văn Phước

CMND số: 241057433, ngày cấp: 08/12/2005, nơi cấp: Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Tổ 2, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk

Quan hệ với người vay vốn thứ hai: Chồng.

1.2 Người vay vốn thứ hai

Ông/bà: Nguyễn Thị Kim Phượng

CMND số: 241057433, cấp ngày: 18/12/2005, nơi cấp: Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Tổ 2, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất: Vợ

2. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm nợ vay bị kiện

2.1 Chủ sở hữu thứ nhất

Ông/bà: Bùi Công Chính

CMND số: 201166417, cấp ngày: 22/09/1984, nơi cấp: Quảng Nam.

Địa chỉ cư trú: Thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, Huyện CưMgar, Đăk Lăk

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất và thứ hai: Là bên thứ ba, dùng tài sản của mình để thế chấp, bảo đảm tiền vay cho bên vay vốn;

Quan hệ với chủ sở hữu thứ hai: Chồng

2.2 Chủ sở hữu thứ hai

Ông/bà: Nguyễn Thị Kim Thảo

CMND số: 240570717, cấp ngày: 13/07/1996, nơi cấp: Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, Huyện CưMgar, Đăk Lăk

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất và thứ hai: Là bên thứ ba, dùng tài sản của mình để thế chấp, bảo đảm tiền vay cho bên vay vốn;

Quan hệ với chủ sở hữu thứ nhất: Vợ

3. Thông tin về tài sản bảo đảm

3.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 442525 do UBND Huyện Cư Mgar cấp ngày 13/08/2008, cấp cho ông Bùi Công Chính và Bà Nguyễn Thị Kim Thảo; thửa đất số 664; Tờ bản đồ số 17; có diện tích đất là 180m2 (75m2 Đất ở tại nông thôn và 105 m2 đất trồng cây lâu năm); địa chỉ tọa lạc của tài sản tại xã Quảng Tiến, Huyện CưMgar, Đăk Lăk

3.2 Tài sản 2: Không

4. Lý do khởi kiện đòi nợ

- Bên vay vốn không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay với số tiền nợ gốc đã quá hạn là 355.410.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm mười ngàn đồng chẳn) và nợ lãi (trong hạn, quá hạn) phát sinh tương ứng với dư nợ gốc và mức lãi suất tiền vay đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5220 LAV201000634 ký kết ngày 02 tháng 8 năm 2010;

- Do chủ sở hữu tài sản là ông, bà Bùi Công Chính - Nguyễn Thị Kim Thảo, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan không thực hiện nghĩa vụ theo phạm vi bảo đảm đã thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm tiền vay số C290/10HĐTB ký ngày 28/07/2010 đã được công chứng và được đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cư Mgar; không giao tài sản cho ngân hàng thu giữ, xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ xấu.