K0034-002-5219 ngày 21/3/2019

Cập nhật lúc: 17:42 21/03/2019

Hội sở - Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk thông báo khởi kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Minh Nguyệt; địa chỉ trụ sở: Tỉnh lộ 8, khối 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

1. Người bị kiện - Bên vay vốn

Tên khách hàng vay: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Minh Nguyệt.

Địa chỉ trụ sở: Tỉnh lộ 8, khối 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 40.02.000139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 27/08/2001; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04 tháng 5 năm 2007.

Người đại diện theo pháp luật là bà: Trịnh Thị Thu Nguyệt - Chức vụ: Giám đốc.

CMND số 240351641, ngày cấp: 02/8/2006, nơi cấp: Đăk Lăk.

Địa chỉ thường trú: Khối 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Ông/bà: Phạm Thị Miên

CMND số 240066141, ngày cấp: 26/8/1978, nơi cấp: Đăk Lăk.

Hộ khẩu thường trú: Khối 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

3. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm nợ vay bị kiện

3.1 Chủ sở hữu thứ nhất

Ông/bà: Phạm Thị Miên

CMND số 240066141, ngày cấp: 26/8/1978, nơi cấp: Đăk Lăk.

Hộ khẩu thường trú: Khối 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với Bên vay vốn: Là bên thứ ba, thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho bên vay vốn.

3.2 Chủ sở hữu thứ hai

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Minh Nguyệt.

Địa chỉ trụ sở: Tỉnh lộ 8, khối 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 40.02.000139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 27/08/2001; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04 tháng 5 năm 2007.

Người đại diện theo pháp luật là bà: Trịnh Thị Thu Nguyệt - Chức vụ: Giám đốc.

CMND số 240351641, ngày cấp: 02/8/2006, nơi cấp: Đăk Lăk.

4. Thông tin về tài sản bảo đảm

4.1 Tài sản thứ nhất

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0445390 do Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar cấp ngày 26/10/1994, cụ thể: Thửa đất số: 170,43,54,31; Tờ bản đồ số: 10,11,11,2; địa chỉ thửa đất: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk; diện tích: 23.880m2; hình thức sử dụng riêng 23.880m2; mục đích sử dụng: 1.940m2 đất khu dân cư, 21.190 m2đất cà phê và 750m2 đất màu.

4.2 Tài sản thứ hai

Một (01) Xe ô tô tải nhãn hiệu ASIA mang biển kiểm soát 47K-6628; Giấy đăng ký xe ô tô số 0020304 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 06/6/2005.

5. Lý do khởi kiện đòi nợ

Bên vay vốn không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay với số tiền nợ gốc đã quá hạn là 3.379.746.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm bốn sáu đồng chẵn) và nợ lãi (trong hạn, quá hạn) phát sinh tương ứng với dư nợ gốc và mức lãi suất tiền vay đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5219LAV200901010 ký kết ngày 06 tháng 12 năm 2010;

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm tiền vay, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo phạm vi bảo đảm đã thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm tiền vay số 8248/TC ngày 03 tháng 12 năm 2010 và Hợp đồng bảo đảm tiền vay số 5046/TCTS  ngày 15 tháng 12 năm 2009; không giao tài sản cho ngân hàng thu giữ, xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ xấu.