K0033-002-5216 Ngày 31/03/2018

Cập nhật lúc: 17:22 31/03/2018

Agribank Chi nhánh Hòa Thuận – Bắc Đăk Lăk thông báo khởi kiện bà Lã Thị Hòa; Địa chỉ: Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

1. Người bị kiện - Bên vay vốn

1.1 Người vay vốn thứ nhất

Ông/bà: Lã Thị Hòa - Sinh năm: 1970

CMND số: 240576882 ngày cấp: 19/02/2009 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Là vợ.

1.2 Người vay vốn thứ hai

Ông/bà: Phạm Xuân Hiếu- Sinh năm: 1968

CMND số: 240644869 ngày cấp: 19/02/2009 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Chồng

Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Là chủ sở hữu tài sản

2. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm nợ vay bị kiện

2.1 Chủ sở hữu thứ nhất

Ông/bà: Lã Thị Hòa - Sinh năm: 1970

CMND số: 240576882 ngày cấp: 19/02/2009 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất: Là người đứng tên vay.

Quan hệ với người vay vốn thứ hai: Vợ

2.2 Chủ sở hữu thứ hai

Ông/bà: Phạm Xuân Hiếu - Sinh năm: 1968

CMND số: 240644869 ngày cấp: 19/02/2009 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất: Chồng.

Quan hệ với người vay vốn thứ hai: Là người đứng tên vay

3. Thông tin về tài sản bảo đảm

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 590637 do UBND huyện Krông Pắc cấp ngày 16/01/2002, thửa đất số: 237a tờ bản đồ số: 18; Địa điểm tọa lạc của tài sản: xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

4. Lý do khởi kiện đòi nợ

- Bên vay vốn không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay với số tiền nợ gốc đã quá hạn là 28,000,000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng) và nợ lãi (trong hạn, quá hạn) phát sinh tương ứng với dư nợ gốc và mức lãi suất tiền vay đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5216LAV201301106 ký kết ngày 10 tháng 12 năm 2013

- Do chủ sở hữu tài sản, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan không thực hiện nghĩa 240576882/TC ký kết ngày 28 tháng 11 năm 2012; không giao tài sản cho ngân hàng thu giữ, xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ xấu.