K0032-001-5216 Ngày 31/03/2018

Cập nhật lúc: 17:18 31/03/2018

Agribank Chi nhánh Hòa Thuận – Bắc Đăk Lăk thông báo khởi kiện bà Hồ Đình Nghĩa; Địa chỉ: 10 Tô Hiệu, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

1. Người bị kiện - Bên vay vốn

1.1 Người vay vốn thứ nhất

Ông/bà: Hồ Đình Nghĩa - Sinh năm: 1974

CMND số: 240570616 ngày cấp: 12/07/1996 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: 10 Tô Hiệu, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Là chồng.

1.2 Người vay vốn thứ hai

Ông/bà: Lê Thị Thuận - Sinh năm: 1974

CMND số: 240611813 ngày cấp: 24/07/1998 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: 10 Tô Hiệu, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Vợ

Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Là chủ sở hữu tài sản

2. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm nợ vay bị kiện

2.1 Chủ sở hữu thứ nhất

Ông/bà: Hồ Đình Nghĩa - Sinh năm: 1974

CMND số: 240570616 ngày cấp: 12/07/1996 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: 10 Tô Hiệu, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất: Là người đứng tên vay.

Quan hệ với người vay vốn thứ hai: Chồng

2.2 Chủ sở hữu thứ hai

Ông/bà: Lê Thị Thuận - Sinh năm: 1974

CMND số: 240611813 ngày cấp: 24/07/1998 nơi cấp CA Đăk Lăk

Địa chỉ cư trú: 10 Tô Hiệu, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

Quan hệ với người vay vốn thứ nhất: Vợ.

Quan hệ với người vay vốn thứ hai: Là người đứng tên vay

3. Thông tin về tài sản bảo đảm

3.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 574140 do UBND huyện Cư Mgar cấp ngày 31/12/2007, thửa đất số: 366 tờ bản đồ số: 29; Địa điểm tọa lạc của tài sản: thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

3.2 Tài sản 2

4. Lý do khởi kiện đòi nợ

- Bên vay vốn không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay với số tiền nợ gốc đã quá hạn là 25,000,000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng) và nợ lãi (trong hạn, quá hạn) phát sinh tương ứng với dư nợ gốc và mức lãi suất tiền vay đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5216LAV201100661 ký kết ngày 18 tháng 05 năm 2011

- Do chủ sở hữu tài sản, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan không thực hiện nghĩa vụ theo phạm vi bảo đảm đã thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm tiền vay số CMG107 ký kết ngày 09 tháng 04 năm 2008; không giao tài sản cho ngân hàng thu giữ, xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ xấu.