D0001-001-5219-03 Ngày 31/12/2017

Cập nhật lúc: 10:12 31/12/2017

Phòng giao dịch Đại Lộc - Agribank Chi nhánh Bắc Đăk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản của ông Phùng Đình Phúc và bà Lê Thị Thanh Hương, thường trú tại: 99/5 Nguyễn Du, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

1. Mô tả về tài sản

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, thuộc thửa đất số 240, tờ bản đồ số 34, diện tích 149m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số AL 642484 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 10/4/2008 cho ông Phùng Đình Phúc và bà Lê Thị Thanh Hương.  Tài sản trên đất bao gồm: Nhà xây cấp IV, tổng diện tích sử dụng 76,92m2; địa chỉ của tài sản: Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

2. Nguồn gốc tài sản

Là tài sản của ông Phùng Đình Phúc và bà Lê Thị Thanh Hương thế chấp tại Phòng giao dịch Đại Lộc - Agribank Bắc Đăk Lăk.

3. Giá khởi điểm: 298.322.109 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu ba trăm hai mươi hai ngàn, một trăm lẽ chín đồng).

4. Kế hoạch bán đấu giá

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 15/12/2017 đến 05/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam, địa chỉ: tầng 2, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11/01/2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam, địa chỉ: tầng 2, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Trước khi bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

5. Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 

- Phòng giao dịch Đại Lộc - Agribank Bắc Đăk Lăk, địa chỉ: Lô 7+8 chợ Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam, địa chỉ: tầng 2, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;