Đặc tính sản phẩm

Cập nhật lúc: 14:27 28/12/2017

-    Kỳ hạn: không kỳ hạn.
-    Đồng tiền: VND, USD, EUR.
-    Gửi, rút: không hạn chế số lần giao dịch.
-    Phương thức gửi: linh hoạt đa dạng trực tiếp tại quầy, chuyển khoản trên Internet Banking,
-    Lãi: được tính và nhập gốc vào ngày cuối tháng.
-    Phí: Miễn phí với trường hợp khách hàng gửi, rút trực tiếp tại Chi nhánh Agribank nơi khách hàng mở tài khoản. Phí dịch vụ khác theo biểu phí hiện hành của Agribank;