Agribank Bắc Đăk Lăk - Vững tin hướng tới tương lai

Cập nhật lúc: 07:54 19/03/2019

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của ngân hàng cấp trên, các thế hệ lãnh đạo, người lao động Agibank Bắc Đăk Lăk đã tích cực nỗ lực, phấn đấu và đạt được những thành quả đáng khích lệ. Những thành tựu đó đã tạo nền tảng vững chắc để Agibank Bắc Đăk Lăk phát triển bền vững, mạnh mẽ trong thời gian tới.

Cùng với sự hình thành và phát triển của toàn hệ thống, Agibank Bắc Đăk Lăk cũng đã trải qua mọi cung bậc thăng trầm. Trong tiến trình đó, dù ở hoàn cảnh nào, Agibank Bắc Đăk Lăk cũng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình. Một trong những bước ngoặt mang tính lịch sử là kể từ ngày 1-1-2017, Agribank Bắc Đăk Lăk được tách ra từ Agribank Đăk Lăk và chính thức mang tên gọi mới là “Agibank Bắc Đăk Lăk”. Tiếp nối truyền thống đầy tự hào của các thế hệ cán bộ, người lao động đi trước, chỉ trong thời gian ngắn Agribank Bắc Đăk Lăk đã ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh. Tại thời điểm thành lập, Agribank Bắc Đăk Lăk có mạng lưới hoạt động bao gồm 20 điểm giao dịch, địa bàn hoạt động trải dài từ TP. Buôn Ma Thuột đến các huyện Cư Mgar, Ea Sup, Krông Năng, Krông Buk và Ea Hleo. Đến tháng 5-2017, thực hiện quyết định của Trụ sở chính, Agribank Chi nhánh Buôn Hồ tiếp tục chuyển về trực thuộc Agribank Bắc Đăk Lăk. Tính đến nay, mạng lưới hoạt động của Agribank Bắc Đăk Lăk có 23 điểm giao dịch, bao gồm 1 hội sở chính, 13 chi nhánh loại II, 3 phòng giao dịch trực thuộc hội sở, 6 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh loại II. Toàn đơn vị có 437 lao động, trong đó có 340 lao động định biên, 97 lao động hợp đồng dịch vụ.

Là một đơn vị mới thành lập, nên cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, năng suất lao động nhìn chung còn thấp, chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cùng với đó, do được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ chi nhánh Buôn Hồ và một số đơn vị trước đây trực thuộc Agribank Đăk Lăk nên có nhiều khác biệt trong công tác quản trị điều hành đòi hỏi phải xây dựng lại toàn bộ cơ chế quản trị nội bộ để thống nhất trong toàn chi nhánh. Ngoài ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn chưa thật sự phục hồi vững chắc; giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực không ổn định… đã gây ảnh hưởng và khó khăn không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể người lao động, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh dần đi vào ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tính đến hết năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bắc Đăk Lăk đạt 4.609 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2016. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với tăng trưởng chung của toán hệ thống Agribank (14,6%), khu vực Tây Nguyên (10,4%) và mặt bằng các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (14,1%). Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng ổn định, trong đó tiền gửi trung, dài hạn tăng 43,7%, chiếm 39,8% tổng vốn huy động; tiền gửi dân cư tăng 17,1%, chiếm trên 93,7%; số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán tăng trên 11 nghìn tài khoản (13,5%) so với đầu năm, nâng tổng số tài khoản thanh toán của Chi nhánh đạt hơn 100 nghìn tài khoản. Qua đó, góp phần gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn có chi phí vốn thấp, tạo tiền đề để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Agribank.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng của Trụ sở chính và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, ngay từ đầu năm Agribank Bắc Đăk Lăk đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp như giữ vững thị trường, thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Trụ sở chính… Để thu hút và tạo nguồn vốn, Agribank Bắc Đăk Lăk đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đồng thời phát triển hoạt động ngân hàng. Đơn vị đã thực hiện đúng định hướng về cho vay, đầu tư vốn, có chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên, các dự án trọng điểm của tỉnh, chú trọng tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ đó, đến hết năm 2017, tổng dư nợ cho vay của đơn vị đạt 7.231 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 6.648 tỷ đồng, chiếm 92% tổng dư nợ và cao hơn nhiều so với định hướng của Agribank. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn cho vay có sự chuyển dịch mạnh từ cho vay ngắn hạn sang trung, dài hạn đã tạo tiền đề cho khách hàng có điều kiện yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài. Qua đó đã góp phần quan trọng triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của NHNN và Trụ sở chính Agribank, Agribank Bắc Đăk Lăk đã tập trung thực hiện cho vay các lĩnh vực ưu tiên như phát triển nông nghiệp, nông thôn; kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát huy vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tích cực đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế của địa phương. Hoạt động tín dụng của Agribank Bắc Đăk Lăk tiếp tục được mở rộng hợp lý và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng của tỉnh. Không chỉ đến với khách hàng trong vai trò là nhà cung cấp vốn, mỗi cán bộ Agribank Bắc Đăk Lăk đã thể hiện sự gần gũi, chân thành để cùng với khách hàng phát huy tốt nhất hiệu quả vốn vay.

Để đứng vững trong quá trình hội nhập, Agribank Bắc Đăk Lăk là một trong những đơn vị đi đầu trong phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Trên cơ sở phát huy lợi thế về mạng lưới, nguồn nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin để nghiên cứu, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng lĩnh vực, nhanh chóng hình thành các sản phẩm đặc trưng của Agribank, Agribank Bắc Đăk Lăk tiếp tục nâng cấp, phát triển các kênh phân phối hiện đại như: Mobile Banking, Internet Banking, ATM, EDC/POS và các kênh phân phối mới. Đổi mới, chuẩn hóa quy trình giao dịch, giảm thiểu hồ sơ thủ tục theo hướng một cửa, tiết giảm chi phí, thời gian giao dịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Song song với phát triển Agribank Bắc Đăk Lăk đã xây dựng kế hoạch chi tiết, ưu tiên tập trung nguồn lực, rà soát, áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Agribank Bắc Đăk Lăk cũng hoàn thiện các hệ thống an ninh thông tin, các quy trình về công nghệ thông tin để nâng cao khả năng an toàn của hệ thống, nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho ngân hàng và khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng được Agribank Bắc Đăk Lăk tích cực triển khai, đưa doanh thu dịch vụ của Chi nhánh đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 23,3% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống Agribank (22%) và nhất là khi so với khu vực Tây Nguyên (16,5%). Với nỗ lực và chiến lược phù hợp, công tác kiểm soát, xử lý và thu hồi nợ xấu đã được Agribank Bắc Đăk Lăk triển khai thực hiện có hiệu quả, giảm được 0,79% so với năm 2016, đưa tỷ lệ nợ xấu xuống còn 1,93%. Với kết quả kinh doanh khả quan, thu nhập, đời sống của người lao động tại Agribank Bắc Đăk Lăk được bảo đảm; các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động nề nếp, sôi nổi; triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương. Những đóng góp đó đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền tại địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Agibank Bắc Đăk Lăk đã trải qua những trang sử thật sự hào hùng, vượt qua mọi thách thức để không ngừng lớn mạnh vươn lên trở thành một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất và mạng lưới rộng nhất trên địa bàn Đăk Lăk. Tiền đề vững chắc đó sẽ là cơ sở quan trọng để Agibank Bắc Đăk Lăk phát triển trong tương lai. “Agibank Bắc Đăk Lăk” – Một thương hiệu mới, nhưng được hình thành trên cả một nền tảng 30 năm. Đó sẽ là điểm tựa và là niềm tin để tạo động lực mới cho Agibank Bắc Đăk Lăk.

Tháng 03 năm 2018

Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Agribank Bắc Đăk Lăk