Thông báo mới về thời gian nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019

Cập nhật lúc: 16:27 15/06/2019

Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng kể từ ngày thông báo cho đến khi có thông báo mới

2. Thời gian tổ chức xét tuyển và thi tuyển chi tiết sẽ thông báo trực tiếp đến các ứng viên trước ngày dự tuyển.

3. Các nội dung khác không đề cập đến vẫn thực hiện như thông báo trước (Xem: Tại đây)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc Agribank Bắc Đăk Lăk

Phòng Dịch vụ & Marketing